آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 1 تا 20 مورد از کل 29 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم جدید سال ۹۹ پیش دفاعفرم جدید سال ۹۹ پیش دفاعفرم های پژوهشی
فرم کد اخلاقفرم های پژوهشی
فرم درخواست دانشجویان کارشناسی ارشد/دکتری جهت استفاده از امکانات آزمایشگاهیفرم های پژوهشی
فرم درخواست دانشجویان کارشناسی ارشد/ دکتری جهت استفاده از امکانات آزمایشگاهیفرم های پژوهشی
فرم ارزیابی پیش دفاع از رساله دکترای تخصصیفرم های پژوهشی
صورتجلسه پیش دفاع از رساله دکتریفرم های پژوهشی
فرم معرفی به مراکزفرم های پژوهشی
فرم مشخصات دانشجویان متقاضی تشویق مقالهفرم های پژوهشی
نگارش مقاله فصلنامهفرم های پژوهشی
صورتجلسه پیش دفاع رساله دکتری تخصصی بدون پذیرش مقاله ISIفرم های پژوهشی
ارائه مقاله ISIفرم های پژوهشی
خلاصه مقررات پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوستهفرم های پژوهشی
فرم مربوط به گزارش حق الزحمه همکاری استادان در پایان نامه های تحصیلات تکمیلیفرم های پژوهشی
فرم صورتجلسه دفاع کارشناسی ارشد۹۵فرم های پژوهشی
فرم صورتجلسه دفاع دکتریفرم های پژوهشی
فرم تایید مقاله تشویقیفرم های پژوهشی
فرم مربوط به تعهد سقف اساتید راهنما و مشاورفرم های پژوهشی
نگارش پایان نامهفرم های پژوهشی
منشور اخلاقیفرم های پژوهشی
مراحل دفاع و تسویهفرم های پژوهشی