معرفی دانشکده

تعداد بازدید:۸۰۰۲

سال تاسیس ۱۳۸۷، تعداد گروه های آموزشی موجود ۷ گروه مشتمل بر رشته مهندسی صنایع غذایی، زیست شناسی عمومی، دبیری زیست شناسی، زیست سلولی و مولکولی-میکروبیولوژی (کارشناسی)، زیست شناسی (کارشناسی ارشد علوم جانوری) زیست شناسی (کارشناسی ارشد علوم گیاهی) زیست شناسی – میکروبیولوژی (کارشناسی ارشد) زیست شناسی سلولی تکوینی گیاهی (دکتری) میکروبیولوژی (دکتری). زیست شناسی دریا رشته مصوب دیگر دانشکده است که فعلاً در دانشکده علوم و فنون دریایی دایر است، دانشکده در مقاطع کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکتری، دارای ۱ کتابخانه و ۲ سایت کامپیوتری متصل به اینترنت و ۲ سایت کامپیوتری غیر متصل به اینترنت و ۴ آزمایشگاه تخصصی و ۳۴ آزمایشگاه های غیر تخصصی (آموزشی) (به جز آزمایشگاه های رشته زیست شناسی دریا)

صنعت غذا یکی از بزرگترین صنایع در جهان است و برای اطمینن از تامین مواد غذایی، تضکین کیفیت و امینی مواد غذایی به متخصصان بسیار آموزش دیده نیاز دارد. در رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشجویان با آخرین پیشرفت ها در تولید ، فرآوری و بسته بندی مواد غذایی از مرحله تولید تا زمان مصرف آشنا خواهند شد. رشته علوم و مهندسی صنایع عذایی با به کار گیری علوم پایه ، بیوتکنولوژی و مهندسی به تولید فرآوری ، بسته بندی ، توزیع و ارزیابی خواد غذایی می پردازد. مهندسین علوم و صنایع غذایی با بکارگیری دانش غذایی خود می توانند به کاهش ضایعات مواد غذایی ، بهبود کیفیت ، ایمنی ، جذابیت و ماندگاری مواد غذایی یا صنعت غذا کمک کند.

گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در سال 1393 با ایجاد رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی در سه مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری دایر شد. در حال حاضر گروه مهندسی صنایع غذایی واحد تهران شمال در مقطع کارشناسی در رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی ، در مقطع کارشناسی ارشد در 4 گرایش صنایع غذایی ، شیمی مواد غذایی، فناوری مواد غذایی و زیست فناوری مواد غذایی و در مقطع دکتری در 5 گرایش صنایع غذایی، شیمی مواد غذایی، فناوری مواد غذایی، زیست فناوری مواد غذایی و بهداشت مواد غذایی پذیرش دانشجو دارد. در حال حاضر تعداد 70 نفر در مقطع دکتری ، تعداد 129 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و تعداد 587 نفر در مقطع کارشناسی در این گروه مشعول به تحصیل هستند.

آخرین ویرایش۲۰ بهمن ۱۳۹۹