نمایش 1 تا 20 مورد از کل 23 مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
ارائه مقاله ISIفرم های پژوهشی
اصالت پایان نامهفرم های پژوهشی
پروپوزال دکتریفرم های پژوهشی
پروپوزال کارشناسی ارشدفرم های پژوهشی
خلاصه مقررات پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوستهفرم های پژوهشی
صورتجلسه پیش دفاع از رساله دکتریفرم های پژوهشی
صورتجلسه پیش دفاع رساله دکتری تخصصی بدون پذیرش مقاله ISIفرم های پژوهشی
فرم ارزیابی پیش دفاع از رساله دکترای تخصصیفرم های پژوهشی
فرم تایید مقاله تشویقیفرم های پژوهشی(تنظیم نشده)
فرم تعیین داور ارشدفرم های پژوهشی
فرم تعیین داور دکتریفرم های پژوهشی
فرم دفاع دکتریفرم های پژوهشی
فرم صورتجلسه دفاع ارشد ماقبل تا ۹۴فرم های پژوهشی
فرم صورتجلسه دفاع دکتریفرم های پژوهشی
فرم صورتجلسه دفاع کارشناسی ارشد۹۵فرم های پژوهشی
فرم مربوط به تعهد سقف اساتید راهنما و مشاورفرم های پژوهشی
فرم مربوط به گزارش حق الزحمه همکاری استادان در پایان نامه های تحصیلات تکمیلیفرم های پژوهشی
فرم مشخصات دانشجویان متقاضی تشویق مقالهفرم های پژوهشی
فرم معرفی به مراکزفرم های پژوهشی
مراحل دفاع و تسویهفرم های پژوهشی