آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 1 تا 20 مورد از کل 27 مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
ارائه مقاله ISIفرم های پژوهشی
اصالت پایان نامهفرم های پژوهشی
پروپوزال دکتریفرم های پژوهشی
پروپوزال کارشناسی ارشدفرم های پژوهشی
خلاصه مقررات پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوستهفرم های پژوهشی
صورتجلسه پیش دفاع از رساله دکتریفرم های پژوهشی
صورتجلسه پیش دفاع رساله دکتری تخصصی بدون پذیرش مقاله ISIفرم های پژوهشی
فرم ارزیابی پیش دفاع از رساله دکترای تخصصیفرم های پژوهشی
فرم تایید مقاله تشویقیفرم های پژوهشی
فرم تعیین داور ارشدفرم های پژوهشی
فرم تعیین داور دکتریفرم های پژوهشی
فرم جدید سال ۹۹ پیش دفاعفرم های پژوهشی
فرم درخواست دانشجویان کارشناسی ارشد/ دکتری جهت استفاده از امکانات آزمایشگاهیفرم های پژوهشی
فرم درخواست دانشجویان کارشناسی ارشد/دکتری جهت استفاده از امکانات آزمایشگاهیفرم های پژوهشی
فرم دفاع دکتریفرم های پژوهشی
فرم صورتجلسه دفاع ارشد ماقبل تا ۹۴فرم های پژوهشی
فرم صورتجلسه دفاع دکتریفرم های پژوهشی
فرم صورتجلسه دفاع کارشناسی ارشد۹۵فرم های پژوهشی
فرم کد اخلاقفرم های پژوهشی
فرم مربوط به تعهد سقف اساتید راهنما و مشاورفرم های پژوهشی