آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 1 تا 20 مورد از کل 27 مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
پروپوزال دکتریفرم های پژوهشی
پروپوزال کارشناسی ارشدفرم های پژوهشی
اصالت پایان نامهفرم های پژوهشی
فرم تعیین داور ارشدفرم های پژوهشی
فرم تعیین داور دکتریفرم های پژوهشی
فرم صورتجلسه دفاع ارشد ماقبل تا ۹۴فرم های پژوهشی
فرم دفاع دکتریفرم های پژوهشی
مراحل دفاع و تسویهفرم های پژوهشی
منشور اخلاقیفرم های پژوهشی
نگارش پایان نامهفرم های پژوهشی
فرم مربوط به تعهد سقف اساتید راهنما و مشاورفرم های پژوهشی
فرم تایید مقاله تشویقیفرم های پژوهشی
فرم صورتجلسه دفاع دکتریفرم های پژوهشی
فرم صورتجلسه دفاع کارشناسی ارشد۹۵فرم های پژوهشی
فرم مربوط به گزارش حق الزحمه همکاری استادان در پایان نامه های تحصیلات تکمیلیفرم های پژوهشی
خلاصه مقررات پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوستهفرم های پژوهشی
ارائه مقاله ISIفرم های پژوهشی
صورتجلسه پیش دفاع رساله دکتری تخصصی بدون پذیرش مقاله ISIفرم های پژوهشی
نگارش مقاله فصلنامهفرم های پژوهشی
فرم مشخصات دانشجویان متقاضی تشویق مقالهفرم های پژوهشی