آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 1 تا 20 مورد از کل 25 مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
نگارش مقاله فصلنامهفرم های پژوهشی
نگارش پایان نامهفرم های پژوهشی
منشور اخلاقیفرم های پژوهشی
مراحل دفاع و تسویهفرم های پژوهشی
فرم معرفی به مراکزفرم های پژوهشی
فرم مشخصات دانشجویان متقاضی تشویق مقالهفرم های پژوهشی
فرم مربوط به گزارش حق الزحمه همکاری استادان در پایان نامه های تحصیلات تکمیلیفرم های پژوهشی
فرم مربوط به تعهد سقف اساتید راهنما و مشاورفرم های پژوهشی
فرم صورتجلسه دفاع کارشناسی ارشد۹۵فرم های پژوهشی
فرم صورتجلسه دفاع دکتریفرم های پژوهشی
فرم صورتجلسه دفاع ارشد ماقبل تا ۹۴فرم های پژوهشی
فرم دفاع دکتریفرم های پژوهشی
فرم درخواست دانشجویان کارشناسی ارشد/دکتری جهت استفاده از امکانات آزمایشگاهیفرم های پژوهشی
فرم درخواست دانشجویان کارشناسی ارشد/ دکتری جهت استفاده از امکانات آزمایشگاهیفرم های پژوهشی
فرم تعیین داور دکتریفرم های پژوهشی
فرم تعیین داور ارشدفرم های پژوهشی
فرم تایید مقاله تشویقیفرم های پژوهشی
فرم ارزیابی پیش دفاع از رساله دکترای تخصصیفرم های پژوهشی
صورتجلسه پیش دفاع رساله دکتری تخصصی بدون پذیرش مقاله ISIفرم های پژوهشی
صورتجلسه پیش دفاع از رساله دکتریفرم های پژوهشی