آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 1 تا 20 مورد از کل 214 مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم درخواست معافیت از فعالیت ورزشیآموزشی - دانشجویان
فرم جدید سال ۹۹ پیش دفاعفرم های پژوهشی
فرم کد اخلاقفرم های پژوهشی
برنامه زمانبندی مقطع دکتری صنایع غذایی و ... نیسمال اول تحصیلی ۹۸-۹۹اطلاعیه ها
برنامه جدید زمانبندی آزمون جامع مقطع دکتری نیمسال اول تحصیلی ۹۸-۹۹اطلاعیه ها
فرم درخواست دانشجویان کارشناسی ارشد/دکتری جهت استفاده از امکانات آزمایشگاهیفرم های پژوهشی
فرم درخواست دانشجویان کارشناسی ارشد/ دکتری جهت استفاده از امکانات آزمایشگاهیفرم های پژوهشی
زمانبندی آزمون جامع دکتریاطلاعیه ها
فرم ارزیابی پیش دفاع از رساله دکترای تخصصیفرم های پژوهشی
صورتجلسه پیش دفاع از رساله دکتریفرم های پژوهشی
فرم معرفی به مراکزفرم های پژوهشی
فرم مشخصات دانشجویان متقاضی تشویق مقالهفرم های پژوهشی
نگارش مقاله فصلنامهفرم های پژوهشی
صورتجلسه پیش دفاع رساله دکتری تخصصی بدون پذیرش مقاله ISIفرم های پژوهشی
ارائه مقاله ISIفرم های پژوهشی
خلاصه مقررات پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوستهفرم های پژوهشی
فرم مربوط به گزارش حق الزحمه همکاری استادان در پایان نامه های تحصیلات تکمیلیفرم های پژوهشی
فرم صورتجلسه دفاع کارشناسی ارشد۹۵فرم های پژوهشی
فرم صورتجلسه دفاع دکتریفرم های پژوهشی
فرم تایید مقاله تشویقیفرم های پژوهشی