اخبار

انتخاب پژوهشگر برتر

انتخاب پژوهشگر برتر

پرسشنامه در انتهای خبر در قالب فایل Word جهت انتخاب پژوهشگر برتر دانشکده ضمیمه شده پکه در اسرع وقت به حوزه این معاونت معرفی شود.

ادامه مطلب