آرشیو اخبار

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری

بخشنامه /// دستور العمل اجرایی در خصوص بخشنامه شماره۳۰/۳۵۷۹ مورخ ۹۷/۰۲/۰۵ و دروس جبرانی باقیمانده دانشجویان دوره دکتری ،مصوب جلسه ۲۵۳ مورخ ۹۷/۰۷/۱۰ شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی

ادامه مطلب