آرشیو اخبار

قابل توجه دانشجویان گرامی

تغییر تاریخ دروس

احتراما به استحضار کلیه دانشجویان گرامی که دروس خود را در دانشکده شیمی اخذ نموده اند می رساند که تاریخ دروس زیر تغییر یافته است :

ادامه مطلب