آرشیو اخبار

اعلام جدول عناونی آزمون های زبان دانشجویان دوره دکتری تخصصی

سازمان مرکزی در ارتباط با حد نصاب نمره آزمون های مورد تایید دانشگاه و اعلام جدول عناوین آزمون های زبان مورد تایید به همراه حد نصاب نمرات مربوطه، در خصوص دانشجویان دوره دکتری تخصصی ایفاد می شود ...

ادامه مطلب