آرشیو اخبار

بخشنامه جدید نقل وانتقال دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان بدین وسیله به اطلاع می رساند : بخشنامه نقل و انتقال دانشجویان از نیم سال اول 94/93 به بعد تغییریافته است جهت اطلاع و اقدام به موقع به قسمت پرتال دانشگاه تهران شمال- معاونت دانشجویی - بخشنامه نقل و انتقال و در پرتال اصلی دانشگاه مراجعه نمایید. با تشکر اموردانشجویی(21/2/93)

ادامه مطلب