آرشیو اخبار

اطلاعیه حذف کلاس

دانشجویان محترم دانشکده علوم زیستی کلاس های زیر به دلیل به حد نصاب نرسیدن در دوره تابستان 92-91 حذف و برگزار نمی گردد.

ادامه مطلب