قابل توجه دانشجویان گرامی

قابل توجه دانشجویان گرامی

۱۲ تیر ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۴ کد : ۷۵۷۵ اخبار دانشکده ها
تعداد بازدید:۴۳
قابل توجه دانشجویانی که در ترم تابستان انتخاب واحد کرده اند

قابل توجه دانشجویانی که در ترم تابستان انتخاب واحد کرده اند

دروس عمومی که توسط آموزش دانشکده برای دانشجویان انتخاب شده به هیچ عنوان تغییر داده نشود. چنانچه دانشجویی به علت اضافه ظرفیت در کد درس دیگری، یکی از دروس عمومی خود را حذف نماید و نتواند کد جدید و حتی کد قبلی را انتخاب کند مسئولیت حذف درس و از دست دادن یک درس عمومی به عهده خودش است و آموزش دانشکده به هیچ عنوان مجدد اخذ دروس عمومی را باز نمیکند

دانشجویانیکه بیش از دو درس از معارف اسلامی انتخاب کرده اند درس سوم و چهارم را حذف نمایند والا آموزش دانشکده با اختیار خودش حذف خواهد کرد.

دانشجویانیکه بدون رعایت پیشنیاز درسی را انتخاب کرده اند حذف نمایند

آخرین مهلت انتخاب واحد و یا حذف دروس چهارشنبه 12/04/98 است و بعد از تاریخ مذکور شهریه عودت داده نمیشود.


نظر شما :