قابل توجه دوستان گرامی

قابل توجه دوستان گرامی

تعداد بازدید:۱۹۵
لغو برگزاری کارگاه همایش یار ...

پیرو نامه شماره 111796 مورخ 27/9/97 در خصوص برگزاری کارگاه همایش یار مورخ11/10/97 به دلیل  بروز پاره ای مشکلات ، کارگاه مذکور لغو اعلام می شود وکارگاه بعدی متعاقبا پس از انجام هماهنگی های لازم به حضور اعلام می شود خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به آگاهی مدیران محترم گروه ،کارشناسان پژوهش و سایر شرکت کنندگان رسانده شود.


نظر شما :