قابل توجه دانشجویان گرامی

تغییر تاریخ دروس

۰۳ تیر ۱۳۹۷ | ۱۲:۳۴ کد : ۶۰۰۴ اخبار دانشکده ها
تعداد بازدید:۲۵۶
احتراما به استحضار کلیه دانشجویان گرامی که دروس خود را در دانشکده شیمی اخذ نموده اند می رساند که تاریخ دروس زیر تغییر یافته است :

احتراما به استحضار کلیه دانشجویان گرامی که دروس  خود را در دانشکده شیمی اخذ نموده اند می رساند که تاریخ دروس زیر تغییر یافته است :

1- تاریخ تحلیلی صدر اسلام ( مشخصه 799-798) تاریخ 28/03/97 ساعت 13:30 در همان روز ساعت 16 تغییر یافت .

2-تفسیر موضوعی قرآن کریم  ( مشخصه 802) تاریخ  28 /03/97  ساعت 13:30 در همان روز ساعت 16 تغییر یافت .

3-تفسیر موضوعی  نهج البلاغه (مشخصه 800-801)  تاریخ 28/03/97 ساعت 13:30 در همان روز ساعت 16 تغییر یافت .

4-اندیشه اسلامی 1 ( مشخصه 785-8094-978) تاریخ  04/04/97 ساعت 08:30 به تاریخ 09/04/97 ساعت 08:30 تغییر یافت .

5- دانش خانواده و جمعیت (811-803-787) تاریخ 04/04/97 ساعت 11 به تاریخ 09/04/97 ساعت 08:30تغییر یافت 


( ۱۱۴ )

نظر شما :