قابل توجه دانشجویان گرامی

کارت ورود به جلسه امتحان

۰۹ دی ۱۳۹۶ | ۱۳:۱۵ کد : ۵۴۸۱ اخبار دانشکده ها
تعداد بازدید:۲۱۶
دانشجویانیکه فرم ارزشیابی اساتید را در پورتال خود کمیل نکنند قادر به صدور کارت ورود به جلسه امتحان و مشاهده نمرات خود در بخش اعتراض به نمرات نیستند ...

دانشجویانیکه فرم ارزشیابی اساتید را در پورتال خود کمیل نکنند قادر به  صدور کارت ورود به جلسه امتحان و مشاهده نمرات خود در بخش اعتراض به نمرات نیستند

همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحان در تمامی جلسات امتحانی ضروری است و بدون کارت ورود به جلسه از ورود دانشجویان به جلسه امتحان جلوگیری به عمل خواهد آمد

دانشجویان بعد از دیدن نمره در بخش اعتراض به نمرات فقط در صورتیکه از اشتباه استاد در ثبت نمره مطمئن باشند تنها 7 روز فرصت دارند نسبت به نمره خود اعتراض نمایند

از شرکت در امتحان دانشجویانیکه انتخاب واحد نکرده اند یا در امتحان استاد دیگری غیر از استاد خود ( که در انتخاب واحد ثبت شده است ) حاضر میشوند جلوگیری به عمل می آید 


نظر شما :