لیست رشته های تحصیلی

نمایش 61 تا 80 مورد از کل 458 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده فنی و مهندسیمهندسی شیمیکارشناسی شیمیکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانیحقوقحقوق تجارت بین الملل(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهفیزیکدکتری اتمی و مولکولیدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیحقوقحقوق جزا و جرم شناسی (کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعاتمدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت منابع اطلاعاتیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهژئوفیزیک ( دکتری. Ph. D در گرایش زلزله شناسی )دکتری زلزله شناسیدکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسیمهندسی شیمیکارشناسی ارشد ترمودینامیک و سینتیککارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهفیزیککارشناسی جامدکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانیزبان وادبیات فارسیزبان و ادبیات فارسی کارشناسیکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانیحقوقحقوق عمومی (کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی مدیریت فرهنگیمدیریت فرهنگی و هنریدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهزمین شناسی ( کارشناسی )زمین شناسی نفت ( کارشناسی ارشد )کارشناسی ارشد
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی کامپیوترکارشناسی معماری سیستم های کامپیوتریکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم پایهریاضیکارشناسی ارشد ریاضی محض آنالیزکارشناسی ارشد
دانشکده زبانهای خارجیمترجمی زبان انگلیسیکارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
دانشکده الهیات و معارف اسلامیالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیثکارشناسی علوم و معارف قران خواهران و برادرانکارشناسی پیوسته
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد مدیریت دولتیدکتری مدیریت آموزشیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهزمین شناسی ( کارشناسی )پترولوژی ( دکتری . Ph. D )دکترای تخصصی
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی برقکارشناسی ارشد مهندسی برق کنترلکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیعلوم اجتماعی کارشناسیکارشناسی پیوسته